Wpłać depozyt

Dzień dobry,

chcemy, aby użytkownicy w pełni rozumieli przebieg transakcji depozytowych.

Opiszę go w poniższych punktach i od teraz będziesz dokładnie wiedzieć na jakim etapie jesteś.

  1. KLIENT publikuje ofertę
  2. TŁUMACZE dodają swoje oferty
  3. KLIENT wybiera tłumacza i akceptuje ofertę
  4. KLIENT wpłaca depozyt
  5. TŁUMACZ rozpoczyna realizację zlecenia
  6. TŁUMACZ kończy realizację zlecenia
  7. TŁUMACZ klika w zamówieniu “DOSTARCZ”
  8. KLIENT akceptuje zamówienie lub po 7 dniach następuje automatyczna akceptacja.
  9. Po akceptacji następuje automatyczne zwolnienie depozytu wpłaconego przez KLIENTA na konto TŁUMACZA

Dzięki takiej konstrukcji procesu realizacji zamówienia klient korzysta z wygody szybkich płatności online, a interesy obu stron są zabezpieczone w formie wpłaconego depozytu.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące procesu – chętnie odpowiem.

Dobrego dnia!

SPRZEDAŻ TOWARÓW I USŁUG
&
DEPOZYTOWE ZABEZPIECZENIE PŁATNOŚCI
&
PROGRAMY PARTNERSKIE
&
WYNAGRODZENIE ZA POLECENIE

Dodaj komentarz